Skip Navigation
Johns Hopkins University logoUniversity Calendarvertical lineUniversity Newsvertical lineFind A Personvertical lineSearch JHU
 
Laboratory for Experimental Fluid DynamicsDept. of Mechanical Engineering
Ctr. for Environmental & Applied Fluid Mechanics
HomePeoplePublicationsContact Us

Prof. Joseph Katz

Prof. Charles Meneveau

Thomas R. Osborn 
    
Engineers   
Yury Ronzhes   
    
Postdoctoral Fellows  
Jian GaoLakshmana Chandrala Omri RamDiego Muriel Delgado
    
Graduate Students  
Ayush SaraswatYuhui LuZeng ZhangSubhra Shankha Koley
Karuna AgarwalJibu Tom JoseXinzhi XueJin Wang
Huang Chen   
    
Visiting Scholars and Adjunct Researchers 
Edwin MalkielWilliam BlakeMichael SchultzJian Sheng
James LeeXiaofeng LiuOlivier Coutier-Delgosha 
    

Alumni

Ph.D. Students

2018-Present Ayush Saraswat
2018-Present Yuhui Lu
2017-Present Zeng Zhang
2015-Present
Subhra Shankha Koley
2015-Present Karuna Agarwal
2014-Present Jibu Tom Jose
2013-Present Xinzhi Xue
2013-Present Huang Chen
2012-Present Jin Wang
2012-2018 Yuanchao Li
2011-2017 Hangjian Ling
2010-2017 Cheng Li
2009-2017 Kaushik Sampath
2009-2016 Cao Zhang
2009-2015 David Tan
2007-2015 Aditya Nayak
2007-2013 Kunlun Bai  (Co-Advised with Charles Meneveau)
2007-2013 Guangli Hu
2006-2013 Siddharth Talapatra
2005-2012 Jiarong Hong
2005-2012 Huixan Wu
2005 Alexandra Fricova
2004-2006 Woodruff Pfitsch
2003-2009 Balaji Gopalan
2003-2006 Angela Pelletier
2003-2005 Tien-Yi Chen
2002-2008 Francesco Soranna
2002 Umang Anand; Xiongjun Wu; Peter Friedman
2001 Bo Tao
2000-2006 Luksa Luznik;
2000 Manish Sinha; Luca Bertucciolli
1999-2007 Jian Sheng;
1999-2006 Weihong Zhu
1999-2005 Yi-Chih Chow
1999 Gary Roth; Shridhar Gopalan
1997-2004 Jun Chen
1997 Ed Pogozelski; Shewen Liu
1996 Sridhar Ganapathy; Shilong Chu
1994 Ronald Dong
1993 Bing Ran; Thomas Fu

 

Postdoctoral Fellows

2017-Present Omri Ram
2017-Present Lakshmana Chandrala
2014-Present Jian Gao
2014-2017 Jacopo Biasetti
2012-2016 David Murphy
2013-2014 Pranav Joshi
2012-2012 Jiarong Hong
2010-2013 Rinaldo Miorini
2010-2012 Tiffany Camp
2007-2008 Emine Celik
2006-2009 Mingming Zhang
2006-2008 Luksa Luznik
2005-2006 Yi-Chih Chow
2005-2005 Jun Chen
2003-2005 Roi Gurka
2002-2005 Rene van Hout
2001-2003 Umang Anand
2001-2013 Xiaofeng Liu
2001-2005 Oguz Uzol
2000-2011 Ali Pinarbasi
2000-2002 Alex Nimmo Smith
1999-2003 Shridhar Gopalan
1999-1999 Luca Bertuccioli
1999-1999 Gary Roth
1999-2001 Paisan Atsavaprani
1998-2006 Edwin Malkiel
1997-1999 Madan Guin
1997-1999 Pinchas Doron
1994-1996 Ronald Dong
1996-1996 Shilong Chu
1993-1997 Jingyi Zhang
1990-1991 Alireza Shekarrizu

 

Master Students

2017 Nick Doeller
2013 Daniel Choi
2012 Yuan Lu
2009 Erin Hackett
2008 Woody Pfitsch
2006 Angela Pelletier; Ian McKelvey
2005 Tien-Yi Cheng
2004 Dan Brzozowski
2002 Ujwal Shrestha
1999 Dan Mascenik; Ye Zhang

 

Visitors
F. van der Bos; Jacob Karni; Avi Kribus Sang; Jun Lee
 

 © The Johns Hopkins University. All rights reserved.